KNSB-rating

Home / Ratingviewer / KNSB-rating

Het KNSB-ratingsysteem drukt de prestaties van de in aanmerking komende leden uit in getallen (ratings), die als objectieve maatstaf voor de speelsterkte kunnen dienen.
Op de ratinglijst worden vermeld allen die lid zijn van de KNSB en degenen die het llopende seizoen als lid geregistreerd stonden.

NB: partijen gespeeld tegen spelers die als federatie NED hebben en niet lid zijn van de KNSB en niet recent lid zijn geweest, tellen niet mee voor de KNSB rating.

De lijsten kun je ophalen via de downloadpagina.

 

 

 

tips voor webmasters

Als je de lijst van je vereniging in je website wilt laten zien dan kun je gebruikmaken van deze linkopmaak:
//xaa.dohd.org/rating/clubs.php?club=020032
De laatste zes tekens zijn de clubid. Bovenstaande geeft de Spassky's weer.