aanmeldformulier schaken tijdens Olympisch Festival in Den Haag

aanmeldformulier schaken tijdens Olympisch Festival in Den Haag

Nadat de inschrijving ontvangen is ontvangt u van ons een rekening voor het overmaken van het inschrijfgeld​.

Deelnemerslijsten worden ruim te voren gepubliceerd op deze website. Indien uw naam een weken na de aanmelding nog niet op de lijst verschijnt neem dan contact met ons op.

Sluiting inschrijving: 27 juli 2021

NB: Registratie
Er is een verplichte registratie op vrijdag 30 juli van 12:00-13:00.
als u zich niet meldt bij de registratie, wordt u niet ingedeeld.

De opgegeven gegevens zijn alleen nodig voor de opstart van de komende competitie en worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in het Privacy Statement van de KNSB.

 
1 Begin 2 Voltooid
Tijdens het toernooi zullen wij foto's en en films maken. Dit beeldmateriaal gebruiken wij voor publicaties op de website en onze social media. Indien wij beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij vooraf toestemming hiervoor vragen aan de betrokkenen. Indien de deelnemer minderjarig is, vragen wij de ouder deze vraag te beantwoorden.
Indien de deelnemer minderjarig is, willen wij graag de naam van de ouder/voogd die dit formulier heeft ingevuld.