Groninger Combinatie

1 locatie

Denksportcentrum Jannes van der Wal
Oliemuldersweg 43
9713 VA, Groningen

Speelmomenten
Doelgroep:
Speeldag: donderdag
Openingstijden: 18:15 - 19:45 uur

Doelgroep:
Speeldag: donderdag
Openingstijden: 19:45 uur

Contact:
Website: www.GroningerCombinatie.nl en www.GC1.nl
E-mail: fvanhamond@hotmail.com