J.S.C. Opsterland

1 locatie

Basisschool de Paedwizer
Fockema Andreaelaan 94
9244 BB, Beetsterzwaag

Speelmomenten
Doelgroep:
Speeldag: woensdag
Openingstijden: 18:00 uur

Contact:
Website: geen
E-mail: berg80heer@ziggo.nl