S.V. Gorredijk

1 locatie

Basisschool de Finne
Fockema Andreaelaan 94
9244 BB, Beetsterzwaag

Speelmomenten
Doelgroep: Jeugd
Speeldag: woensdag
Openingstijden: 18:45 - 20:00 uur

Contact:
Website: geen
Telefoon: 0512-383213
E-mail: berg80heer@ziggo.nl