S.C. Westergoo

1 locatie

Het Convent
Groot Kerkhof 1 a
8701 HG, Bolsward

Speelmomenten
Doelgroep: Senioren
Speeldag: dinsdag
Openingstijden: 19:30 uur

Contact:
Website: www.westergoo.nl