S.S.V. Mid-Fryslân

1 locatie

Brede school, 't Bynt
De Stringen 1-3
8491 HA, Akkrum

Speelmomenten
Doelgroep: Senioren
Speeldag: maandag
Openingstijden: 20:00 uur

Doelgroep: Jeugd
Speeldag: maandag
Openingstijden: 19:00 - 20:00 uur

Contact:
Website: www.ssv-midfryslan.nl