S.C. Bakkeveen

1 locatie

Verenigingsgebouw De Driehoek
Merkebuorren 3
9241 GA, Wijnjewoude

Speelmomenten
Doelgroep: Senioren
Speeldag: woensdag
Openingstijden: 19:45 uur

Contact:
Website: www.schaakclub-bakkeveen.nl
Telefoon: 06-38601513
E-mail: jgbergsma@home.nl