Inschrijfformulier NK VO 2018-2019

Inschrijfformulier NK VO 2018-2019

Wij schrijven het volgende schoolteam in voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap voor schoolteams Voortgezet Onderwijs (NK VO). Bij deelname van meerdere teams van dezelfde school graag aparte formulieren gebruiken. Een team bestaat in principe uit 4 spelers. Minder spelers kan ook, maar dan wordt niet maximaal gescoord voor het teamresultaat. Bij meer dan vier spelers tellen alleen de beste vier scores voor het teamresultaat mee.

Graag de volledige namen van de spelers en hun klas vermelden.