Inschrijfformulier NK VO

Inschrijfformulier NK VO

Wij schrijven het volgende schoolteam in voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap voor schoolteams Voortgezet Onderwijs (NK VO). Bij deelname van meerdere teams van dezelfde school graag aparte formulieren gebruiken. Een team bestaat in principe uit 4 spelers. Minder spelers kan ook, maar dan wordt niet maximaal gescoord voor het teamresultaat. Bij meer dan vier spelers tellen alleen de beste vier scores voor het teamresultaat mee. Bij acht spelers wordt inschrijfgeld voor 2 teams afgerekend, bij 12 spelers 3 teams etc.

Graag de volledige namen van de spelers en hun klas vermelden. Bij niet-clubleden graag ook de geboorte datum vermelden. Niet-clubleden worden geregistreerd als KNSB-scholierenlid voor een jaar. Daarna vervalt dit lidmaatschap automatisch weer.