Vervolgonderzoek naar vitale schaakvereniging

Home / Nieuws / Vervolgonderzoek naar vitale schaakvereniging
Verenigingen Onderzoek Schaakbond vrijdag, 24 januari, 2020
Oud Zuylen is vitaal (foto http://oudzuylenutrecht.nl/)

In 2015 heeft de KNSB voor het eerst een onderzoek gedaan onder haar schaakverenigingen onder de noemer “vitale schaakvereniging”. In de periode 24 januari t/m 15 februari 2020 wordt het geplande vervolgonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is om te kijken of er verschuivingen zijn waar te nemen. Het maakt niet uit of uw vereniging tot de ruim 170 deelnemers behoorde van het eerste onderzoek om aan deze deel te nemen. De secretaris van alle schaakverenigingen ontvangen hiervoor een mail (24 januari). We maken hierbij gebruik van het programma van Enalyzer.com. 

De vragenlijst is bedoeld voor bestuursleden en functionarissen van schaakverenigingen. We ontvangen graag per vereniging één ingevulde lijst retour. “Vitale schaakvereniging” zegt iets over hoe de vereniging ervoor staat, financieel, organisatorisch en of er potentie is om het ledental te doen stijgen. Zie voor meer informatie en resultaten van vorige keer: www.schaakbond.nl/voor-clubs/vitale-schaakvereniging

Hoe meten we of een schaakvereniging vitaal is?
Allereerst is het aantal leden niet alleen bepalend voor de vitaliteit voor de schaakvereniging. Verenigingen van 25 leden kunnen ook vitaal zijn. Belangrijk voor de vitaliteit is of een vereniging op veranderingen in haar omgeving kan reageren of die nu van financiële aard zijn of van andere aard. Denk aan veranderende samenstellingen van de inwoners van de wijk/regio (bv minder kinderen). Ook het kunnen opvangen van het vertrek van bepalende functionarissen is een belangrijke graadmeter.
We bieden een online vragenlijst aan waarmee we op negen onderwerpen de vereniging bevragen. De antwoorden zullen een score opleveren voor de vitaliteit van de vereniging. De scores blijven anoniem en alleen voor de eigen vereniging opvraagbaar. We publiceren alleen statistische gegevens over groepen verenigingen.

Heeft uw vereniging geen mail ontvangen, laat dit dan weten (bondsbureau@schaakbond.nl of 023-5254025), dan sturen we u een nieuwe uitnodiging per email.