SBO veteranen toernooi

HomeKalenderSBO veteranen toernooi
Aanvang

14 October 2021 13.30 uur

Einde

21 April 2022 half uur na laatste partij

Inleggeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 22,00 KNSB-leden (dus ook voor leden van bij KNSB aangesloten schaakverenigingen) en € 32,00 voor niet-KNSB-leden. Het juiste bedrag moet voor aanvang van de eerste ronde overgemaakt worden naar de Schaakbond Overijssel, rekeningnummerNL58INGB0009441344 onder vermelding van SBO Veteranen

Prijzen

Per groep zijn de geldprijzen: 1e prijs € 70,-; 2e prijs € 50,-; 3e prijs € 30,-; 4e prijs € 20,-; 5e prijs € 10,-. Alle groepswinnaars ontvangen naast de geldprijs bovendien nog een fraaie bokaal

Speelzaal

Kulturhus ‘De Bijenkorf’
Marktstraat 23,
7622 CP Borne

Extra informatie

ronde 1, 14-10-2021;
ronde 2, 04-11-2021;
ronde 3, 09-12-2021;
ronde 4, 13-01-2022;
ronde 5, 10-02-2022;
ronde 6, 10-03-2022;
ronde 7, 21-04-2022;
De aanvangstijd is 13.30 uur

Deelname is mogelijk voor iedereen die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, voor dit jaar is dat voor hen die voor 14-10-1971 geboren zijn

Groepsindeling
Voor groep A geldt geen ratinglimiet, iedereen mag daarin meespelen. De rating van de B-groep is vastgesteld op maximaal 1700, die van de C-groep op maximaal 1550. De maximale rating van de D-groep is vastgesteld op 1350 en die van de E-groep op 1150. Dit alles op basis van de augustus-rating van de KNSB

Contactpersoon

Naam

Theo Heeregrave Citroenvlinder 54 7534 LA ENSCHEDE, Telefoon 06-41069999
Rienk van der Werff telefoon 06-51552217 E-mail: rb.vd.werff@gmail.com

E-mailadres

theo.heeregrave@gmail.com

Ratingverwerking

KNSB Rating

Ja