Bekerwedstrijd Messemaker 1847 – Bergen op Zoom

Home / Bekerwedstrijd Messemaker 1847 – Bergen op Zoom

Beslissing van de Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Zaaknummer 0809-2

1. Inleiding

Bij e-mail van 23 december 2008 heeft Bergen op Zoom tijdig binnen de uit artikel 12 van het KNSB-Bekerreglement juncto artikel 3 van het KNSB-competitiereglement volgende beroepstermijn van veertien dagen een beroepschrift verzonden, waarbij beroep wordt aangetekend tegen de beslissing van de Competitieleider van 11 december 2008.

De Commissie van Beroep heeft verder kennis genomen van de volgende stukken:

  1. een slechts door de teamleider van het thuisteam en de wedstrijdleider en niet door de teamleider van de bezoekers ondertekend wedstrijdformulier betreffende de op maandag 17 november 2008 gespeelde bekerwedstrijd Messemaker 1847 - Bergen op Zoom;
  2. een op 18 november 2008 om 1.33 uur door de teamleider van Messemaker 1847, die tevens wedstrijdleider was, aan het Bondsbureau verzonden e-mail;
  3. een op 18 november 2008 naar het Bondsbureau per mail gestuurde brief van de teamleider van Bergen op Zoom, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de beslissing van de wedstrijdleider om de partij aan het tweede bord remise te verklaren;
  4. een beslissing van de competitieleider van 11 december 2008 en een brief van 11 december 2008 waarbij deze beslissing aan de teamleider van Bergen op Zoom is toegestuurd.

2. Motivering

2.1 De Competitieleider heeft het bezwaar van Bergen op Zoom niet ontvankelijk verklaard. De Competitieleider heeft daarbij overwogen dat niet uit het uitslagformulier blijkt dat er bezwaar wordt gemaakt, wat volgens artikel 21.3 uit het Competitiereglement wel moet. Aangezien in het Bekerreglement dit niet expliciet is geregeld, heeft hij aansluiting gezocht bij het competitiereglement.Verder vindt hij niet genoeg dat het formulier door de teamleider van Bergen op Zoom niet is ondertekend.

2.2 De Commissie van Beroep is van oordeel dat de Competitieleider het bezwaar van Bergen op Zoom wel degelijk in behandeling had behoren te nemen. Daarbij spelen de volgende overwegingen:

  1. In het KNSB-Bekerreglement staat geen bepaling dat het bezwaar moet blijken uit het wedstrijdformulier en staat op dit punt geen verwijzing naar het KNSB-competitiereglement;
  2. in de e-mail die de teamleider van Messemaker 1847, tevens wedstrijdleider in dezelfde nacht volgend op de wedstrijd aan het Bondsbureau heeft verzonden, staat, dat de speler Freek Schouten het er niet mee eens was en de teamcaptain opdracht heeft gegeven protest bij de KNSB aan te tekenen en dat het formulier niet door hem is ondertekend. Dit betekent dat de Competitieleider voordat het wedstrijdformulier bij het Bondsbureau binnen was, ervan op de hoogte is gesteld dat Bergen op Zoom bezwaar tegen de uitslag wilde aantekenen, en dat ook Messemaker 1847 hiervan op de hoogte was;
  3. nu Bergen op Zoom het wedstrijdformulier niet heeft ondertekend, blijkt niet dat Bergen op Zoom akkoord was met de uitslag die op het wedstrijdformulier stond;
  4. de schriftelijke toelichting op het bezwaar is tijdig op het Bondsbureau binnengekomen.

2.3 De Competitieleider had het bezwaar van Bergen op Zoom moeten behandelen. De Commissie van Beroep zal de beslissing van de Competitieleider waarbij Bergen op Zoom niet ontvankelijk is verklaard in haar bezwaar, vernietigen.

2.4 Aangezien de indeling voor de tweede ronde in de Bekercompetitie reeds is gepubliceerd en een voortvarende behandeling van het beroep nodig is, zal de Commissie van Beroep de verdere behandeling van het beroep aan zich houden. Ook Bergen op Zoom heeft hierom verzocht.

2.5 De Commissie van Beroep zal zowel de wedstrijdleider als Messemaker 1847 in de gelegenheid stellen om schriftelijk gemotiveerd te reageren op het beroepschrift van Bergen op Zoom en op het bezwaar in eerste aanleg van Bergen op Zoom. De Commissie van Beroep zal iedere verdere beslissing aanhouden.

3. Beslissing

De commissie van Beroep:

vernietigt de beslissing van de Competitieleider van 11 december 2008;
stelt zowel de wedstrijdleider als Messemaker 1847 in de gelegenheid om binnen uiterlijk veertien dagen na deze uitspraak gemotiveerd te reageren op het beroepschrift van Bergen op Zoom en op het bezwaar in eerste aanleg van Bergen op Zoom;
houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus vastgesteld op 6 januari 2009 door A.A. Schuering, H.A. Bartels en E.M.M. Roosendaal, leden van de Commissie van Beroep, en namens de leden van de Commissie van Beroep ondertekend door A.A. Schuering